«
HEM
Spelmansboken MA 1
Utvecklingsversion

REG
»

bild saknas
Denna hemsida använder bilder publicerade med tillstånd från Svenskt visarkiv/Musikverket och får inte publiceras på annat håll utan tillstånd från Svenskt visarkiv.
//Dan Lundberg 2020-01-31
bild saknas
Notsamling från 1731, Ma 1 hos Folkmusikkommissionen, inlämnad av spelmannen Carl Victor Rulin Folketorp, Lerbäck Närke.
Ta mig till
sidan!
Ta mig till
Musikverket...

LÄS DETTA FÖRST!
Denna hemsida om spalmansboken Ma 1 innehåller avfotograferade sidor av en av Sveriges äldsta notböcker. Pehr Anderssons namn står på både pärmens insida och den bakre pärmen varför man tror att det är han som är både den ursprunglige ägaren till boken och den som skrivit in låtarna i boken.
UTVECKLINGSVERSION
Denna utvecklingsversion används för att tolka de ibland svårlästa noterna i originalboken.

BRUKSANVISNING
... finns på nästa sida